با تشکر از همراهی شما و سپاس از حضور شما در کارگاه سبک زندگی انسانی با حضور استاد شجاعی، با تکمیل فرم نظر سنجی زیر ما را در هرچه بهتر برگزار شدن رویدادها و برنامه های بعدی یاری کنید.

تکمیل نام و نام خانوادگی و شماره تماس اختیاری است و نزد ما محفوظ خواهد بود؛ لطفا به تمامی سوالات پاسخ دهید و در پایان گزینه ثبت و ارسال فرم را بزنید و تا نمایش پیام ثبت موفق فرم صبر کنید.

"*" indicates required fields

از چه طریقی با این کارگاه و رویداد آشنا شدید*
فرایند اطلاع رسانی در خصوص دوره (تبلیغ برگزاری و اطلاع رسانی جزئیات کارگاه)*
فرایند و شیوه ثبت نام در کارگاه؟*
نحوه پذیرش و راهنمایی شما در محل برگزاری شما؟*
محتوای کارگاه و مطالب بیان شده؟*
دسترسی به محل برگزاری کارگاه؟*
امکانات مکان برگزاری کارگاه؟*
میزان پاسخگویی انتظامات و مسئولین سالن ‌به سوالات شما بودند؟*
نحوه پذیرایی؟*
آیا مایل به شرکت در سایر دوره های آموزشی مجموعه سبک زندگی انسانی هستید؟*
آیا تمایل دارید از سایر برنامه های مجموعه سبک زندگی انسانی مطلع شوید؟*